1. Загальні положення
 2. Визначення
 3. Тип та обсяг електронних послуг
 4. Умови надання та укладання договорів про надання електронних послуг
 5. Умови розірвання договорів про надання електронних послуг
 6. Процедура подання скарги
 7. Інтелектуальна власність
 8. Прикінцеві положення
 9. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Веб-сайт https://www.howsmart.pl/ функціонує на умовах, викладених у цьому Регламенті.
  2. Регламент визначає види та обсяг послуг, що надаються в електронному вигляді веб-сайтом https://www.howsmart.pl/, правила надання цих послуг, умови укладення та розірвання договорів про надання послуг в електронному вигляді, а також порядок розгляду скарг.
  3. Регламент визначає види та обсяг послуг, що надаються в електронному вигляді веб-сайтом https://www.howsmart.pl/, правила надання цих послуг, умови укладення та розірвання договорів про надання послуг в електронному вигляді, а також порядок розгляду скарг.
  4. Кожен Клієнт, як тільки він починає користуватися Електронними послугами веб-сайту https://www.howsmart.pl/, зобов'язаний дотримуватися положень цього Регламенту.
  5. У питаннях, не передбачених цим Регламентом, застосовуються положення
   1. Закон про надання послуг електронними засобами від 18 липня 2002 р. (Законодавчий вісник № 144, поз. 1204 зі змінами),
   2. Закон "Про захист прав споживачів" від 30 травня 2014 року. (Законодавчий вісник 2014 р. № 827),
   3. Закон про Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 року (Законодавчий вісник № 16, поз. 93 зі змінами) та інші відповідні положення польського законодавства.
  6. ВИЗНАЧЕННЯ
   1. КОНТАКТНА ФОРМА - форма, доступна на Веб-сайті https://www.howsmart.pl/, що дозволяє Одержувачу послуг безпосередньо зв'язатися з Постачальником послуг.
   2. УМОВИ - ці правила та положення Сайту.
   3. ПОСТАЧАЛЬНИК ПОСЛУГ - ТОВ "HowSmart" з місцезнаходженням у Варшаві, вул. Губіновська, 4 4/77, 02-956 Варшава, внесений до реєстру KRS: 0000870772, NIP: 9512510878, REGON: 387615546, адреса електронної пошти: biuro@howsmart.pl, тел.
   4. КОРИСТУВАЧ - фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без статусу юридичної особи, якій законом надано правоздатність, що використовує Електронну послугу.
   5. ЕЛЕКТРОННА ПОСЛУГА - послуга, яку Постачальник послуг надає Клієнту в електронному вигляді через Веб-сайт.
   6. РОЗСИЛКА - електронна послуга, що дозволяє Клієнту підписатися та отримувати безкоштовну інформацію від Постачальника послуг на вказану Клієнтом адресу електронної пошти.
  7. ТИП ТА ОБСЯГ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
   1. Постачальник послуг надає можливість за допомогою Сайту користуватися такими електронними послугами, як
    1. використання контактної форми,
    2. користування Інформаційним бюлетенем,
   2. Надання Електронних послуг Одержувачам послуг відбувається на умовах, викладених в Умовах та Правилах.
  8. УМОВИ НАДАННЯ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
   1. Надання Постачальником електронних послуг, зазначених у розділі III п. 1 Регламенту, є безкоштовним. 1 Регламенту, Постачальник послуг надає безкоштовно.
   2. Період, на який укладається договір:
    1. Договір про надання електронних послуг, що полягає у наданні можливості надсилання повідомлення через Контактну форму, укладається на певний строк і припиняє свою дію з моменту надсилання повідомлення або припинення його надсилання Одержувачем послуги.
    2. Договір про надання електронних послуг, які полягають у використанні Інформаційного бюлетеня, укладається на невизначений строк.
   3. Технічні вимоги, необхідні для роботи з ІКТ-системою, що використовується Постачальником послуг:
    1. комп'ютер з доступом до Інтернету,
    2. доступ до електронної пошти,
    3. веб-браузер,
    4. увімкніть файли cookie та Javascript у вашому веб-браузері.
   4. Клієнт зобов'язаний використовувати Сайт у спосіб, що не суперечить закону і добрій моралі, з належною повагою до особистих прав і прав інтелектуальної власності третіх осіб.
   5. Клієнт зобов'язаний вводити фактично правильні дані.
   6. Одержувачу заборонено надавати незаконний контент.
  9. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ
   1. Розірвання Договору про надання електронних послуг:
    1. Договір про надання Електронної послуги безперервного та необмеженого характеру (наприклад, користування Інформаційним бюлетенем) може бути розірваний.
    2. Клієнт може розірвати договір з негайним вступом в силу і без пояснення причин, надіславши відповідну заяву електронною поштою на адресу: biuro@howsmart.pl.
    3. Постачальник послуг може розірвати договір про надання електронних послуг безперервного та безстрокового характеру у разі порушення Замовником Умов, зокрема, коли він надає контент протиправного характеру, після безрезультатної попередньої вимоги припинити порушення із встановленням відповідного періоду часу. У такому випадку дія Договору припиняється через 7 днів після заяви про намір розірвати Договір (період попередження).
    4. Припинення призводить до припинення правовідносин на майбутнє.
   2. Постачальник послуг і Замовник можуть розірвати договір про надання Електронних послуг у будь-який час за взаємною згодою.
  10. ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
   1. Скарги, пов'язані з наданням Постачальником електронних послуг:
    1. Претензії, пов'язані з наданням Електронних послуг за допомогою Сайту, можуть бути пред'явлені Клієнтом за допомогою електронної пошти на адресу: biuro@howsmart.pl.
    2. У вищезазначеному електронному повідомленні, будь ласка, надайте якомога більше інформації та обставин, що стосуються предмета скарги, зокрема, тип і дату порушення, а також ваші контактні дані. Надана інформація значно полегшить і прискорить розгляд скарги Постачальником послуг.
    3. Постачальник послуг повинен розглянути скаргу без зволікань, не пізніше ніж протягом 14 днів.
    4. Відповідь Постачальника послуг на скаргу надсилається на адресу електронної пошти Клієнта, зазначену в скарзі, або іншим способом, вказаним Клієнтом.
   2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
    1. Весь контент, розміщений на веб-сайті https://www.howsmart.pl/, захищений авторським правом і є власністю https://www.howsmart.pl/. Клієнт несе повну відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну Постачальнику послуг в результаті використання будь-якого контенту веб-сайту https://www.howsmart.pl/ без згоди Постачальника послуг.
    2. Будь-яке використання будь-ким, без прямої письмової згоди Постачальника послуг, будь-якого з елементів, що складають зміст і наповнення веб-сайту https://www.howsmart.pl/, є порушенням авторських прав Постачальника послуг і тягне за собою цивільну та кримінальну відповідальність.
   3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
    1. Договори, укладені за допомогою Сайту, укладаються відповідно до польського законодавства.
    2. Якщо будь-яка частина цих Умов суперечить чинному законодавству, відповідні положення польського законодавства застосовуються замість оспорюваного положення.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
вул. Губіновська, 4/77
02-956 Варшава
NIP: 9512510878
Телефон: +48 505 775 183
Електронна пошта: biuro@howsmart.pl 

Питання та відповіді

Якщо ви не бачите відповіді на своє запитання, ви можете надіслати його нам у будь-який час. Ми постараємося відповісти на нього якомога швидше.

HOWSMART

HOWSMART Sp. z o.o.
вул. Губіновська, 4/77
02-956 Варшава
NIP: 9512510878
Телефон: +48 505 775 183
Електронна пошта: biuro@howsmart.pl

Питання та відповіді

Якщо ви не бачите відповіді на своє запитання, ви можете надіслати його нам у будь-який час. Ми постараємося відповісти на нього якомога швидше.

Проектування та будівництво   С П Е Ц І А Л Ь Н И Й Р Е К О М Е Н Д А Ц І Й Н И Й П Р О Е К Т

ukUkrainian